Allmänna affärsvillkor

1. Allmänt

1.1 De allmänna affärsvillkoren reglerar hur kontraktet kommer till stånd, användarens och shopleverantörens plikter och hur det avslutade kontraktet handhas mellan användaren och shopleverantören/tillverkaren.


1.2 Våra erbjudanden är vad gäller förmåner, mängd och extra förmåner lika.

Med förbehåll för tekniska ändringar.


2. Kontraktet sätts upp

2.1 Produkternas framställning i online-shoppen är inget rättsligt bindande erbjudande, utan ett erbjudande utan köptvång ( ej bindande online-katalog). Genom att klicka på knappen " skicka beställningen är beställningen av de varor som finns i korgen bindande. När den

automatiska e-posten skickats iväg bekräftas mottagandet av din beställning i och med beställningsbekräftelsen.Detta sker omedelbart. I och med denna e-post-bekräftelse har köpkontraktet kommit till stånd.

2.2 Vi sparar dina beställningsuppgifter och skickar dessa tillsammans med våra affärsvillkor via e-post till dig. Dina beställningsuppgifter är av säkerhetsskäl inte tillgängliga på internet.


3. Priser

3.1 Alla priser är slutsummor i euro inklusive giltig moms. Endast de priser är giltiga som var aktuella vid beställningens tidpunkt. Vid ev. momshöjningar höjs priserna automatiskt lika mycket som skattebeloppet.Om t.ex. specialerbjudanden endast gäller under en viss tidsperiod, så hänvisas uttryckligen till specialerbjudandets tidsperiod.

3.2 Specialerbjudanden är giltiga så långt lagret räcker. Med förbehåll för försäljning till annan kund.


4. Information om annullering

Rätt till annullering:Du har rätten att skriftligen( t.ex. brev,e-post,fax) häva kontraktet och annullera köpet inom en månad utan att ange förklaringar - eller om varan skickats till dig innan fristen löpt ut- skicka tillbaka varan. Fristen börjar efter att du mottagit denna skriftliga information ( som text), dock inte förrän varan har mottagits av kunden ( vid återkommande leveranser av likartade varor - inte innan den första delleveransen mottagits) och inte innan våra informationsplikter har uppfyllts enligt § 312c avsnitt 2 BGB ( Bürgerliches Gesetzbuch dvs. tysk lagbok) i samband med §1 avsnitt 1,2 och 4 BGB-infoV samt våra plikter enligt § 312e avsnitt 1 rad 1 BGB i samband med § 3 BGB-InfoV. För att kunna bevaka sina rättigheter ( annulleringsfristen) räcker det att i god tid skicka i väg annulleringen eller varan. Annulleringen skall skickas till följande adress:

LIDAR Sp. z o.o.
ul. Piastowska 7
46-380 Dobordzien

Fax: +48 34 3435773
Epost: lidarbarres@gmail.com


Följder av annulleringen:

Om annulleringen träder i kraft enligt lag måste båda parternas förmåner ( eller varor) lämnas tillbaka och eventuellt allt nyttjande ( som t.ex. ränta) återföras. Ifall du inte eller bara delvis kan lämna tillbaka den varan (eller nyttjande) eller endast i dåligt skick blir du tvungen att ersätta värdet.Detta gäller inte för föremål som överlåtits åt kunden i dåligt skick eller med felaktigheter vars bristfälligheter kan härledas från säljaren.Värdet måste ej ersättas (enligt lag) när varans reducerade värde skett enligt ovan. För varor som kan skickas som paket övertar vi risken för returen. Du måste själv stå för kostnaderna av returförsändelsen, när den varan som ska returneras motsvarar den beställda varan och när priset på varans värde inte överskrider ett belopp på 40,00 Euro eller när varans högre värde inte kompenserats ( vid tidpunkten för annulleringen) av en ersättning eller en överenskommen avbetalning enligt kontraktet.I annat fall är returförsändelsen gratis. Alla varor som inte kan skickas som paket hämtas.Alla förpliktelser angående betalningsersättning måste betalas inom 30 dagar. Fristen börjar när annulleringen skickats iväg ( försändelsens datum) eller när varan mottagits av oss.Slut på information om annullering5. Leverans

5.1 Leveransen sker via kurir. Alla produkter är, om inte annat uttryckligen anges i produktbeskrivningen, genast leveransklara ( leveranstid: 3 veckor.)

6. Fraktkostander

6.1 Genom bud inom landets gränser till 20 kg: 250:-

6.2 Vid leveranser till icke EU-länder uppstår ytterligare tullavgift och avgifter. Ytterligare information finns exempelvis på webbsidorna
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE och om införselomsättningsskatt se http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do och speciellt för Schweiz,se
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do

6.3 Minsta beställningsvärde

Det minsta beställningsvärdet är 300:-


7. Betalning

Vi accepterar följande:
förskottsbetalning, Visa, MasterCard,,Visa Electron, elektronisk direktdebitering, american express, giropay, omedelbar girering, PayPal, faktura för offentliga och sociala inrättningar
Debitering av kreditkortkontot sker så snart som beställningen har avslutats.
Gireringen av kontot sker så snart som beställningen har avslutats.

Bankförbindelse:

Ägare:
Adrian Lissy Möbler Lissy


Vid girering från utlandet
Adrian Lissy
Bank: Sparkasse
Konto-Nr. / IBAN: DE98414500750050022300
BIC/SWIFT-Code: WELADED1SOS

8. Egendom ( förbehåll)


Den levererade varan är tillverkarens egendom ända tills den totala köpesumman har erlagts, oberoende av om fristen för återlämnandet har löpt ut.
9. Garanti

Garantin gäller enligt de rättsliga bestämmelserna. Om varan är felaktig/ bristfällig vid köp skickar vi en ny vara enligt önskemål eller reparerar skadan.Om reparationen misslyckas eller om den eftersända nya varan också är bristfällig, kan du lämna tillbaka varan och den totala köpesumman återbetalas eller behålla varan till reducerat pris. Information angående eventuella garantier för

tillverkare finns på produktdokumentationen.10. Friskrivning från ansvar

10.1 Följande friskrivning från ansvar gäller endast för skador, som grundar sig på föresats eller grov vårdslöshet samt på dödsfall, personskada eller skada på en persons hälsa.10.2 Oberoende av lagens grundval är skadeståndsanspråkens omfattning mot Möbler Lissy Adrian Lissy och dess medhjälpare begränsat på endast de skador som förutsetts i kontraktet. Skadeståndet inskränks till högst de tiodubbla värdet av ordens värde, om inte skadan är resultatet av

ett kontraktsbrott. Kunden är själv ansvarig för säker förvaring av viktiga handlingar. Möbler Lissy Adrian Lissy ansvarar endast för de kostnader, som uppstår för att återställa data vid regelbunden datasäkerhetskontroll, som krävs för kunden.
11. Tillämpad lag

Det gäller tysk lag med uteslutande av UN-köplag.12. Avvikande kundkrav


Avvikelser från dessa affärsvillkor träder endast i kraft, efter det att LIDAR Sp. z o.o. skriftligen har intygat dessa.Laga domstol: 46-380 Dobrodzien

Uppdaterad: 2010-01-27