Vi är ett familjeföretag som har producerat och sålt möbler sedan 1993. 2014 startade vi tillverkningen av speglar för idrotts- och danshallar och balettbarer. Sedan dess har vi ständigt utvecklat våra produkter och lagt till nya.
Vi lägger stor vikt vid den höga kvaliteten på våra produkter och tjänster. Stängerna vi producerar uppfyller den europeiska standarden för sportprodukter EN-913, bekräftad av ett certifikat.