6. Fraktkostander6.1 Genom bud inom landets gränser till 20 kg: 250:-

6.2 Vid leveranser till icke EU-länder uppstår ytterligare tullavgift och avgifter. Ytterligare information finns exempelvis på webbsidorna
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE och om införselomsättningsskatt se http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do och speciellt för Schweiz,se
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do