Information om annullering

Rätt till annullering:


Du har rätten att skriftligen( t.ex. brev,e-post,fax) häva kontraktet och annullera köpet inom en månad utan att ange förklaringar - eller om varan skickats till dig innan fristen löpt ut- skicka tillbaka varan. Fristen börjar efter att du mottagit denna skriftliga information ( som text), dock inte förrän varan har mottagits av kunden ( vid återkommande leveranser av likartade varor - inte innan den första delleveransen mottagits) och inte innan våra informationsplikter har uppfyllts enligt § 312c avsnitt 2 BGB ( Bürgerliches Gesetzbuch dvs. tysk lagbok) i samband med §1 avsnitt 1,2 och 4 BGB-infoV samt våra plikter enligt § 312e avsnitt 1 rad 1 BGB i samband med § 3 BGB-InfoV. För att kunna bevaka sina rättigheter ( annulleringsfristen) räcker det att i god tid skicka i väg annulleringen eller varan. Annulleringen skall skickas till följande adress:

LIDAR Sp. z o.o.
ul. Piastowska 7
46-380 Dobrodzień / PL

Epost: service@balettstang.se

Följder av annulleringen:

Om annulleringen träder i kraft enligt lag måste båda parternas förmåner ( eller varor) lämnas tillbaka och eventuellt allt nyttjande ( som t.ex. ränta) återföras. Ifall du inte eller bara delvis kan lämna tillbaka den varan (eller nyttjande) eller endast i dåligt skick blir du tvungen att ersätta värdet.Detta gäller inte för föremål som överlåtits åt kunden i dåligt skick eller med felaktigheter vars bristfälligheter kan härledas från säljaren.Värdet måste ej ersättas (enligt lag) när varans reducerade värde skett enligt ovan. För varor som kan skickas som paket övertar vi risken för returen. Du måste själv stå för kostnaderna av returförsändelsen, när den varan som ska returneras motsvarar den beställda varan och när priset på varans värde inte överskrider ett belopp på 400,00 Skr eller när varans högre värde inte kompenserats ( vid tidpunkten för annulleringen) av en ersättning eller en överenskommen avbetalning enligt kontraktet.I annat fall är returförsändelsen gratis. Alla varor som inte kan skickas som paket hämtas.Alla förpliktelser angående betalningsersättning måste betalas inom 30 dagar. Fristen börjar när annulleringen skickats iväg ( försändelsens datum) eller när varan mottagits av oss.Slut på information om annullering

Returformular